Muutoksen toteuttaja

Osaamisessani yhdistyvät tulevaisuuteen suuntaava ja rohkea strateginen ote. Minulla on vahva pohja taide- ja kulttuurialan asiantuntija- ja johtajatehtävistä säätiöistä, valtiolta ja kuntaorganisaatiosta. Valmistuin joulukuussa 2018 maisteritason kaupallisista opinnoista pääsuuntanani liiketalous. Olen myös sertifioitu Business Mentor.

Olen itse aito esimerkki rohkean muutoksen toteuttamisesta. Käänsin oman suuntani perustavanlaatuisesti uudeksi taidemuseon johtajuuden jälkeen. Autan kokemuksellani muita eteenpäin.

Lue tarinani täältä.

-Kati Huovinmaa

Humanisti ja liiketalouden taitaja

- YAMK tradenomi, liiketalous, Haaga-Helia. Valmis: 2018 joulukuu / Haaga-Helia StartUp School 2017-2018
- Certified Business Mentor 2018
- YJEAT, yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 2014
- FM 2002, taidehistoria, Helsingin yliopisto
- Tutustu tarkemmin taustaani täällä

Radikaalin mentorin manifesti

Menestyminen edellyttää vastuun oivaltavaa johtajuutta, ymmärrettäviä strategioita, onnistunutta viestintää ja oivallusta ihmisten erilaisuudesta. Lue ajatukseni radikaaliudesta blogistani.

Ihmisistä ja organisaatioista on mahdollista nostaa täyteen potentiaaliin innostus, motivaatio ja luja tahto saada aikaan asioita, jotka vievät eteenpäin oikeaan suuntaan.

Lue tarinani täältä.

— Kati Huovinmaa

Kokenut muutosjohtaja

- Oma muutosjohtajuus- ja mentorointiyritys 2017 -
- Vantaan taidemuseo Artsi, museonjohtaja 2010-2018
- Pro bono -mentorointi: Suomen Ekonomit ry, Museoalan johtajakoulutusohjelma, Value Based Leadership -ohjelma, Suomen Mentorit ry, Mothers in Business ry.
- Luottamustehtävät: Suomen museonjohtajat ry hallitus 2016-2018, ICOM Suomen komitean hallitus 2017-2018.
- Suomen Coaching-yhdistyksen jäsen.
- Muu museoalan työkokemus: Didrichsen, Kiasma, Designmuseo.
- Tutustu tarkemmin taustaani täällä


 

Selkeytetään suunnat, toteutetaan strategiat.

— Kati Huovinmaa

 
 

Arvoina radikaalius ja vuorovaikutus

Työni arvot ovat radikaalius ja vuorovaikutus. Radikaalius on perustavanlaatuista, se menee juuriin asti. Vuorovaikutteinen yhteistyö vie aidosti eteenpäin, eivät valmiit tusinaratkaisut.

Kati Huovinmaan missio ja visio

Missioni on auttaa yksilöitä ja yhteisöjä saavuttamaan radikaalit muutokset, jotka parantavat nykytilannetta tuntuvasti.

Visioni on olla radikaalein muutosvaikuttaja.

 

 

Vahvuudet auttavat eteenpäin

Vahvuuksiani ovat isojen linjojen ja strategisesti viisaiden suuntien oivaltaminen ja suuntaaminen rohkeasti niitä kohti. Vahvuuksiani ovat myös ihmistuntemus, kyky auttaa löytämään täysi potentiaali, motivointi ja omalla esimerkilläni johtaminen.

 

Onnistuneet strategiat

Olen saanut vaikuttaa johtajana erilaisten ennakkoluulottomien organisaatioiden kehittymiseen ja se on ollut todella palkitsevaa. Yksilömentorina olen saanut selkeyttää ja auttaa eri alojen ihmisten urasuuntia onnistuneesti eteenpäin.

 


 

Pro bono -ohjelmat, joihin olen osallistunut mentorina:

Suomen mentorit ry

Suomen mentorit ry

Value based leadership -ohjelma

Value based leadership -ohjelma

Suomen ekonomit ry

Suomen ekonomit ry

Museoalan johtajakoulutus: MIF & Museoliitto

Museoalan johtajakoulutus:
MIF & Museoliitto