Työntekijä masentui, katsoitko peiliin johtaja?

Viime päivinä on erittäin aiheellisesti tuotu julki, kuinka esimerkiksi masennusdiagnoosi on sen saaneelle työntekijälle stigma ja usein arka aihe. Taakka voi seurata matkassa vuosiakin toipumisen jälkeen. Esiin on tuotu niin masentuneen yksilön ja hänen läheistensä näkökulmaa kuin myös esimerkiksi vakuutusyhtiöiden epäreilulta tuntuvia linjauksia.

Mielestäni paljon enemmän pitää tuoda julki myös työnantajan ja johdon vastuuta. Kun työntekijä masentuu, kyseessä on monesti useamman tekijän summa kuin vain työn aiheuttama painolasti. Kukin on vastuussa omasta itsestään ja lähimmäistensäkin jaksamisesta, mutta mikä rooli on työnantajalla? Liian usein olen joutunut kuulemaan tilanteista, joissa johto laiminlyö perusvelvollisuutensa työntekijän masennuttua.

Hyvä johtaja tekee paljon töitä sen eteen, että työyhteisöllä on tarvittavat edellytykset ja mahdollisuudet toteuttaa omaa perustehtäväänsä ilman liian suureksi kasautuvaa kuormaa. Johtajalle annettu valta on annettu käytettäväksi.

Pitkän sairausloman jälkeen työnantajan vastuulla on omalta osaltaan varmistaa, että työ käynnistyy sujuvasti. Työyhteisössä esiintuleviin epäkohtiin tulee aina puuttua rohkeasti, sinnikkäästi ja määrätietoisesti. Sekin on usein johdon tehtävä ja aivan liian usein laiminlyöty juttu.

Mitä johtajan tulee tehdä, kun työntekijän kuorma alkaa kasvaa liian suureksi:

1) Varhainen puuttuminen, kahdenkeskinen puheeksiottaminen

2) Työkuorman läpikäynti: perustehtävät, työajat, priorisointi

3) Seurannasta sopiminen: koska istutaan taas yhdessä alas? Toteutuuko muutos oikeasti?

4) Selkeytys, mikä taakan kevennyksestä on työnantajan, mikä työntekijän, mikä muiden tahojen, kuten työterveyden vastuulla?

5) Johtajan oma oivallus omasta myönteisestä vallasta ja sen tuomasta vastuusta on tärkeässä roolissa. 

Johtajuus ei ole helppo laji, mutta oikein toteutettuna se palkitsee ja mahdollistaa konkreettista hyvää, kuten muiden työterveyden. Oletko sinä valmis tekemään töitä yhä paremmin voivien työyhteisöjen puolesta? 

Kati Huovinmaa, muutosjohtaja & ammattimentori | kati@huovinmaa.com